سونی

سپتامبر 3, 2021
سونی

تاریخچه برند سونی و نحوه به وجود آمدن آن

تاریخچه برند سونی و نحوه به وجود آمدن آن:اصطلاح هویت سی آی  به ویژگی های یک شرکت و هم به تصویری که برای عموم منتقل می […]
Call Now Button