زنون

ژوئن 28, 2021
درباره تفاوت هدلایت و زنون بیشتر بدانیم

درباره تفاوت هدلایت و زنون بیشتر بدانیم

تفاوت هدلایت و زنون ؟ • هدلایت سریعا روشن می شود ولی زنون برای روشن شدن نیاز به گرم شدن دارد• زنون ها نور شدیدی دارند […]
Call Now Button