آینه تاشو 207

آینه تاشو 207

آینه تاشو 207

آینه تاشو 207 نصب /نصب انواع آپشن خودروهای داخلی و خارجی خدمات مجموعه تهران تیونینگ : نصب آپشن ماشین-مانیتور-مولتی مدیا-هدلایت-کیلس استارت-کروزکنترل-برچسب سولار-شیشه دودی و… میباشد https://tehrantuning.com

آیینه های خودکار

آینه تاشو 207  بعد از اینکه گیربکس را در پارک (P) قرار دادید، آینه های بیرونی به طور خودکار به سمت شیشه جمع می شوند، خودرو را خاموش می کنید، درب سمت راننده را باز و بسته می کنید و خودرو را قفل می کنید. پس از باز کردن قفل خودرو و باز و بسته کردن درب سمت راننده، آینه های بیرونی به طور خودکار باز می شوند و به موقعیت رانندگی خود باز می گردند.
می توانید این ویژگی را از طریق نمایشگر اطلاعات روشن و خاموش کنید

می توانید آینه ها را در صورت نیاز با فشار دادن کنترل آینه تاشو برقی واقع روی درب تا کنید. چراغ های کنترل و آینه ها به سمت شیشه جمع می شوند. دوباره کنترل را فشار دهید تا آینه ها باز شوند. چراغ کنترل خاموش می شود.
توجه: اگر از کنترل تاشو برقی برای تا کردن آینه‌ها در صورت درخواست استفاده می‌کنید و ویژگی تا شدن خودکار روشن است، باید دوباره از کنترل برای باز کردن آینه‌ها استفاده کنید.

آینه تاشو 207

آینه تاشو 207 اگر آینه های تاشو برقی شما به صورت دستی تا شوند، ممکن است حتی پس از اینکه آنها را دوباره در موقعیت مکانی قرار دادید، به درستی کار نکنند. شما باید آنها را بازنشانی کنید اگر:
آینه ها هنگام رانندگی می لرزند.
آینه ها احساس شل شدن می کنند.
آینه ها در حالت تا شده یا باز نمی مانند.
یکی از آینه ها در وضعیت عادی رانندگی خود قرار ندارد.
برای بازنشانی ویژگی تاشو برقی، از کنترل آینه تاشو برقی برای تا و باز کردن آینه ها استفاده کنید. هنگام تنظیم مجدد آینه های تاشو برقی، ممکن است صدای بلندی بشنوید. این صدا طبیعیه هر بار که آینه ها به صورت دستی تا می شوند این روند را در صورت نیاز تکرار کنید.

Call Now Button